PROTIPOŽARNI SISTEMI

PoŽar predstavlja širjenje ognja v prostoru, ki ga ne moremo nadzorovati. V večini primerov lahko naredi veliko materialno škodo, ogroža življenje ljudi in živali. Eden izmed ukrepov za zmanjšanje možnosti nastanka požara oziroma zmanjšanje posledic požara je izdelava požarne pregrade vodov (električni vod, odtočna cev, jeklena cev) skozi steno ali strop. Ta preprečuje širjenje požara v sosednje prostore.

V Sloveniji je letno od 4500 do 5500 požarov. Od tega je do 2000 požarov na objektih. V podjetju smo se zato leta 2013 odločili, da pomagamo zmanjšati to število s pridobitvijo certifikata in usposobljenostjo za izvedbo požarne pregrade vodov v gradbeni konstrukciji.